© 2020 Душпастырства моладзі Віцебскай дыяцэзіі
Адвэнт
Радаснае чаканне прыйсця Збаўцы
дзён
гадзін
хвілін
секунд
Святы Айцец: няхай Адвэнт напоўніць сэрцы надзеяй і мірам
"Хрыстус, Які валадарыць з крыжа, няхай суцяшае вас у хвіліны выпрабаванняў і пакут, адкрываючы сэрцы кожнага на надзею"
Папа Францішак
АДВЭНТ-КАЛЯНДАР
Заахвочваем да больш глыбокага перажывання часу чакання Свята Божага Нараджэння.
З гэтай мэтай мы падрыхтавалі для Вас урыўкі Божага Слова і парады/заданні, якія будуць з'яўляцца тут штодня.

Калі, раптам, штосці ў тваім дні склалася не так, як планаваў і заданне мінулага дня засталося не выкананае - не кідай гэтую справу!
Выканай два заданні і працягвай!
Але заахвочваем імкнуцца да своечасовага выканання.

Далучайся! Зычым поспехаў!
Першы тыдзень
Другі тыдзень
Трэці тыдзень
Чацвёрты тыдзень
Нядзеля, 28 лістапада
Усё гэта сталася, каб збылося сказанае Панам праз прарока, які кажа: "Вось Дзева зачне і народзіць Сына, і дадуць Яму імя Эммануэль, што азначае "з намі Бог".
Мц. 1, 22-23
Слова «Адвэнт» азначае чаканне , гэта перыяд, які папярэднічае Божаму нараджэнню. Свет чакаў тысячу гадоў прыходу абяцанага Богам Збавіцеля. І нарэшце Ён прыйшоў! Той, хто назаўжды перамог грэх, смерць, стаў "Богам сярод нас".

Існуе такая традыцыя, каб абраць сабе нейкую пастанову. Падумай, можа Адвэнт – гэта час, калі ты не адмовішся ад чагосьці , а наадварот прымеш пастанову нешта рабіць на хвалу Пана і рабіць гэта з радасцю. Больш размаўляць з Езусам, прыкласці намаганне чуць Яго голас і ісці за Ім, бачыць маленькага Езуса ў сваім бліжнім і г.д.
Панядзелак, 29 лістапада
"І будзе Ён судзіць народы, і выкрые многія плямёны; і перакуюць мячы свае на аралы, і дзіды свае - на сярпы; не падыме народ на народ меча, і ня будуць болей вучыцца ваяваць. О, доме Якава! Прыйдзеце, і будзем хадзіць у святле Гасподнім."
Іс. 2, 4-5
Памаліся за Беларусь. Вызнай Езуса Валадаром нашай краіны.
А яшчэ заахвочваем цябе падзяліцца ў якой-небудзь сацыяльнай сетцы фотаздымкам краявіда нашай захапляючай Беларусі.
Нам будзе прыемна, калі ты адзначыш нас (Душпастырства моладзі Віцебскай дыяцэзіі) і запросіш сяброў да выканання заданняў з гэтага календару.
Аўторак, 1 снежня
"Ідзіце за Мной, і Я зраблю вас лоўцамі людзей"
Мц. 4, 19
Падзякуй Айцу за дар твайго паклікання. На працягу дня раскажы каму-небудзь гісторыю твайго навяртання, пра твае адносіны з Езусам, сведчанне ці проста момант з жыцця, калі ты заўважыў дзеянне Бога.

І не забудзь, павіншаваць знаёмых Андрэеў!
Серада, 1 снежня
"Езус сказаў ім: "Колькі ў вас хлябоў?" Яны адказалі "Сем і некалькі рыбінак"
Мц. 15, 34

Патэлефануй ці сустрэнься з сябрам або родным чалавекам, з якім даўно не размаўляў. Можа ты і маеш ня шмат, але іншаму хопіць каб насыціцца.
Чацвер, 2 снежня
"Господи! Ты даруешь нам мир;
ибо и все дела наши
Ты устрояешь для нас".
Іс. 26, 12
Выдалі ў тэлефоне дадаткі, якія бессэнсоўна марнуюць твой час. Паспрабуй замяніць на нешта больш карыснае.
Пятніца, 3 снежня
"Калі Езус адыходзіў адтуль, ішлі за Ім двое сляпых, якія крычалі: Змілуйся над намі, Сыне Давіда! ... Тады Ён дакрануўся да вачэй іхніх і сказаў: Няхай станецца вам паводле веры вашай"
Мц. 9, 27 -29
Не бойся адкрываць свае жаданні прад Татам! Не пытайся - Ці Твая гэта воля? Калі гэта добрая справа, то канешне Ён благаслаўляе. Бо хоча шчасця для цябе.
Напішы 3 рэчы, якіх прагнеш і чакаеш ад Госпада. І ўбачыш, як Дух будзе дзейнічаць каб гэта ажыццявіць.
Субота, 4 снежня
"І, паклікаўшы дванаццаць вучняў сваіх, Ён даў ім уладу выганяць нячыстых духаў і лячыць усялякую хваробу і ўсялякую немач"
Мц. 10, 1

З верай памаліся за хворага чалавека.
Магчыма сёння Езус хоча праз тваю малітву пачаць працэс аздараўлення.
Нядзеля, 5 снежня
"Скінь, Ерузалем, вопратку
свайго смутку і нядолі,
і апраніся ў прыгажосць славы,
дадзеную табе навекі ад Бога.
Ахініся плашчом справядлівасці Божай,
ускладзі на галаву дыядэму славы Спрадвечнага!"
Бар. 5, 1-2
Адмоўся ад ныцця і нараккання.
Апраніся ў славу!
Пазітыўна глядзі на свет.
Панядзелак, 6 снежня
"І вось людзі прынеслі на насілках чалавека, які быў спаралізаваны, і спрабавалі ўнесці яго ў дом і пакласці перад Ім. І калі з-за натоўпу не змаглі пранесці яго, залезлі на страху дома і праз дах спусцілі яго з насілкамі на сярэдзіну перад Езусам."
Лк. 5, 18-19
Паглядзі навокал – хто тыя людзі, якія трымаюць твае насілкі?
Зрабі каму-небудзь з іх падарунак ад Св. Мікалая.
Аўторак, 7 снежня
"Высыхае трава, вяне кветка,
а слова Бога нашага трывае заўсёды"
Іс. 40, 8
Звярніся сёння да Божага Слова і вывучы прынамсі 1 верш напамяць, які табе падабаецца ці актуальны цяпер у тваім жыцці.
Серада, 8 снежня
"Анёл, увайшоўшы да яе, сказаў: Вітай, поўная ласкі, Пан з Табою"
Лк. 1, 28
Вызначце якую-небудзь рысу Марыі (можа быць з літаніі) і падзяліцеся ў сацыяльных сетках адзначыўшы нас.
Такім чынам, створым ланцуг малітвы да Маці Езуса!
Чацвер, 9 снежня
"З часоў Яна Хрысціцеля і дагэтуль Валадарства Нябеснае сілаю здабываецца, і гвалтаўнікі захапляюць яго"
Мц. 11, 12
Нельга заслужыць ці заваяваць Валадарства Нябеснае. Неба пачынаецца ў нас ужо цяпер і зараз. Усё залежыць ад тваіх штодзённых выбараў.
Пятніца, 10 снежня
"Бо прыйшоў Ян, які не еў і не піў; і яны кажуць: У ім злы дух. Прыйшоў Сын Чалавечы, які есць і п'е, і кажуць: Вось чалавек, які любіць есці і піць віно, прыяцель мытнікаў і грэшнікаў"
Мц. 11, 18-19
Якая розніца, што кажуць людзі?! Галоўнае, што думае пра мяне Гасподзь.
Спытайся ў Айца - Твайго Створцы - што Яму падабаецца ў Табе?
Субота, 11 снежня
"З'явіўся Ілля, прарок, як агонь,
і слова ягонае палала, як паходня... Як праславіўся ты, Ілля, сваімі цудамі,
і хто можа пахваліцца, што ён роўны табе?"
Сір.48:1,4
Заўважай, што ты кажаш, якімі словамі карыстаешся, ці л'ецца з тваіх вуснаў благаслаўленне ("блага" - дабро, "слаўленне" - усхваляць)?
Сёння мінімальна 3 асобам зрабі камплемент ці пахвалі за штосьці.
Нядзеля, 12 снежня
"Ні пра што не турбуйцеся, але ў кожнай малітве і мальбе з удзячнасцю адкрывайце вашыя просьбы Богу"
Філ. 4, 5
Напішы пісьмо Езусу, за што ты ўдзячны (на працягу гэтага года).
Панядзелак, 13 снежня
13 Снежня
"Першасвятары і старэйшыны народу сказалі Езусу: Якою ўладаю Ты гэта робіш? І хто Табе даў гэтую ўладу?".
Мц. 21, 23
Падзякуй Езусу сёння за ўлады Касцёла.
Прасі Духа аб дар мудрасці для іх.

Аўторак, 14 снежня
"У аднаго чалавека былі два сыны. Прыйшоўшы да першага ён сказаў: Сыне, ідзі і працуй сёння ў вінаградніку. Але той адказаў: Не хачу! А пасля, апамятаўшыся, пайшоў".
Мц.21, 28-29
Зрабі штосьці добрае для таго, хто не падабаецца ці раздражняе.
Серада, 15 снежня

"Я фармую святло і ствараю цемру,
чыню дабрабыт і ствараю нядолю.
Я, Пан, чыню ўсё гэта"
Іс. 45, 7
Паспрабуй наладзіць свой дабрабыт. Прыгатуй сабе ці сваёй сям'і смачны сняданак/абед/вячэру. Упрыгож стол кветкамі, свечкамі, сурвэткамі і г.д.
Чацвер, 16 снежня
"Падрыхтуйце дарогу Пану, раўняйце сцежкі Яму,
і кожнае цела ўбачыць Божае збаўленне"
Лк 3, 4. 6
Займіся сваім целам, паклапаціся аб ім.
Пазаймайся спортам (зрабі трэніроўку, планку, бег, проста зарадку з раніцы)

Пятніца, 17 снежня
"Няхай Бог змілуецца над намі і благаславіць нас,
няхай заззяе аблічча Яго над намі"
Пс. 67, 2
Заплануй сабе споведзь і добра падрыхтуйся да яе.
Субота, 18 снежня
"Прыйдзіце да Мяне ўсе спрацаваныя і абцяжараныя, і Я супакою вас"
Мц. 11, 28

Паглядзі добры фільм
(М/ф Путеводная звезда
Хижина
По соображениям совести
Явление
Два папы
ці нейкі іншы)

Нядзеля, 19 снежня
"Калі Альжбета пачула прывітанне Марыі, узварухнулася дзіцятка ва ўлонні яе, і напоўнілася Альжбета Духам Святым"
Лк. 1, 41

Састаў спіс тых, каго ты хочаш павіншаваць з Божым нараджэннем.
Панядзелак, 20 снежня
"Пану належыць зямля і ўсё, што на ёй,
сусвет і ўсё, што жыве ў ім"
Пс. 24, 1
Зрабі ўборку дома/кватэры/пакою.
Аўторак, 21 снежня
"Радуйцеся ў Пану, спявайце Яму новую песню"
Пс 33, 1
Падрыхтуй playlist на перыяд Божага нараджэння.
Каб голас нованароджанага Езуса, не згубіўся сярод непатрэбнай мітусні.

Серада, 22 снежня
" Сытыя наймаюцца за хлеб,
а галодныя адпачываюць"
1 Сам. 2, 5
Паспрабуй прыгатаваць свой хлеб ці нейкае смачнае печыва.
Чацвер, 23 снежня
"Вось Я пасылаю анёла майго, і ён падрыхтуе дарогу перада Мною, і нечакана прыйдзе ў сваю святыню Пан, якога вы шукаеце"
Мал. 3, 1
Упрыгож елку - сымбаль жыцця, і падзяліся прагажуняй у сац.сетках адзначыўшы нас.
Пятніца, 24 снежня
"Благаслаўлёны Пан, Бог Ізраэля, бо наведаў і адкупіў народ свой"
Лк. 1, 68
З радасцю чакаем Пана!
Падрыхтавала тэксты і заданні Вольга Вішнякова